Omplacering - Thor

Skapa din ansökan

Personliga uppgifter *
Fyll i dina personliga uppgifter här.
Adress, postnummer, ort *
Födelseår *
Antal timmar hunden kan få vara ensam per dag *
Om hunden lämnas ensam, kommer den då att ha sällskap av andra djur? *
Om ja, vad för typ av djur?
Vad arbetar du med? *
Var kommer hunden att vara på dagarna? Med er eller kommer ni att behöva använda er av hundpassning? Om hundpassning, vilken typ (hunddagis, hundvakt etc.)? *
Kan du ha med dig hund på jobbet? Om ja, var kommer hunden att få vara någonstans på arbetsplatsen?
Om du studerar, är arbetslös eller sjukskriven – hur kommer du att lösa ensamtiden om detta ändras? *
Hur löser du de första veckorna med nya hunden? Kan du vara hemma med hunden? *
Finns det andra hundar i hemmet? *
Om ja, vilken ras, ålder och kön? Är den andra hunden kastrerad?
Finns det andra djur i hushållet? *
Om ja, vad för djur?
Om hunden följer med till arbetet, finns det andra hundar där? *
Har ni haft hund tidigare? *
Om ja, vilken ras?
Har ni tidigare erfarenhet av omplaceringshundar? *
Hur många personer finns i hushållet och i vilka åldrar? *
Har det funnits pälsallergier i familjen? *
Kommer hunden att behöva träffa barn? Kommer det ofta barn på besök? *
Finns det någon i din närhet som kan ställa upp som hundvakt vid behov? *
Är alla i familjen överens om beslutet om att skaffa hund? *
Bor du i: *
Miljö: *
Hur anser du att en hund ska behandlas? *
Har ni tänkt att aktivera hunden? *
Om ja, på vilket sätt?
Kommer hunden att få vara i hela hemmet? Var ska hunden sova på nätterna? Får hunden vara i möbler, soffan etc? *
Kommer du att ha din hund försäkrad? *
Hur tror du att du får en bra relation med din hund? *
Vad gör du om din hund börjar skälla och/eller dra emot andra hundar på promenad? *
Om en hund morrar på dig, hur agerar du? Vad tror du hunden känner och vill? *
Lämna två referenser med namn och telefonnummer *
En referens är en person som känner dig som person men behöver inte nödvändigtvis ha sett dig med hund. Vi vill veta vem vi säljer hund till helt enkelt. Familj och nära vänner godkänns inte som referenser utan det är en arbetsgivare, granne eller bekant vi söker. Innan du fyller i namn och nummer på intresseanmälan så måste dessa personer ha gett sitt samtycke till att vi får kontakta dem.