Hundstallet - Jourhem Alingsås

Skapa din ansökan

Personliga uppgifter *
Fyll i dina personliga uppgifter här.
Adress: *
Ort: *
Födelseår: *
Berätta om dig själv *
Hur bor du? (Stadsmiljö, lägenhet med hiss eller trappor, hus) *
Är ni fler i hushållet? (Antal och ålder) *
Kommer hunden att träffa barn?
Har du egen hund? *
Om JA , berätta så utförligt du kan om hunden/hundarna. (Kön/ras/ålder) *
Vilken storlek på hund kan du/ni tänker att ta hem?
Hur kommer du resa med hunden? *
Om ja, berätta vilket färdmedel du kommer använda
Är du införstådd med att hunden du tar hem inte får lämnas ensam? *
Under hur lång tid kan du ha hund och vilka perioder? *
Vilken hunderfarenhet har du? *
Hur hanterar du hunden som du har hemma om den gör utfall under promenad?
Hur hanterar du hunden som du har hemma om hunden börjar kampa i till exempel kopplet?
Hur hanterar du hunden som du har hemma om den börjar skälla på annan hund? *
Hur hanterar du en hund som blir stressad och får överslag alternativt omriktar?
Vad gör du om hunden du har hemma börjar morra åt dig om den har t ex en leksak eller tuggben? *
Kan du tänka dig att ta hand om en hund som inte är rumsren?
Kan du tänka dig att ta emot en valp? *
Kan du ställa upp med kort varsel? *
Vad är det som gör dig intresserad till att vara jourhem för Hundstallet? *
Lämna två referenser med namn och telefonnummer: *
Referenserna får inte vara familjemedlemmar eller släktingar. Tänk även på att hämta deras samtycke innan du skickar in din ansökan.
Jag har läst informationen om helghem: *

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, födelseår, telefon/mobilnum- mer, adress och e-postadress.

Uppgifterna kommer att behandlas och vara tillgänglig för behörig personal på Hundstallet. Detta är nödvändigt för drift av verksamheten.

Detta samtycke gäller tills det dras tillbaka från dig, vilket du gör genom att kontakta Hundstallet med din önskan antingen personligen, via post eller e-post.

Min ansökan till Hundstallet innebär att jag samtycker till att Hundstallet behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående.

Samtycke enligt GDPR *