Hundstallet - Volontär Staffanstorp

Skapa din ansökan

Personliga uppgifter *
Fyll i dina personliga uppgifter här.
Adress: *
Ort: *
Födelseår: *
Berätta om dig själv *
Beskriv dina erfarenheter med hund *
Vilka raser/storlekar på hund har du vana att umgås och promenera med? *
Har du egen hund? *
Om JA , berätta om din hund/hundarna. (Kön/ras/ålder)
Har du erfarenhet av osäkra hundar?
Beskriv hur du hanterar en osäker hund
Har du erfarenhet av hundar som gör utfall?
Beskriv gärna hur du hanterar en sån situation
Har du erfarenhet av hundar som kampar i koppel?
Beskriv hur du hanterar situationen
Har du erfarenhet av starka hundar som drar i koppel? *
Vilka pass kan du tänka dig att hjälpa till *
Varför vill du engagera dig i hundstallet?

Som volontär på Hundstallet måste man hjälpa till minst 3 pass/månad. Utöver deta så tillkommer även Öppet Hus och Julmarknad, 3 tillfällen/år

Jag är införstådd med detta och kan medverka enligt Hundstallets kriterier

Tystnadsplikt

Som volontär på Hundstallet har man tystnadsplikt och du måste därför skriva på ett sekretessavtal innan volontäruppdraget börjar.


Belastningsregistret

Det är även ett krav att du lämnar ett utdrag ur belastningsregistret till oss innan du påbörjar ditt volontäruppdrag. Kuvertet ska du lämna oöppnat till volontäransvarig som därefter ger det tillbaka direkt till dig.


Övriga policys

Hundstallet har även andra policys som du som volontär kommer att behöva följa samt skriva under.

Jag har läst och förstått informationen ovan

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, födelseår, telefon/mobilnum- mer, adress och e-postadress.

Uppgifterna kommer att behandlas och vara tillgänglig för behörig personal på Hundstallet. Detta är nödvändigt för drift av verksamheten.

Detta samtycke gäller tills det dras tillbaka från dig, vilket du gör genom att kontakta Hundstallet med din önskan antingen personligen, via post eller e-post.

Min ansökan till Hundstallet innebär att jag samtycker till att Hundstallet behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående.

Samtycke enligt GDPR *