Omplacering - Öppen intresseanmälan för hund

Skapa din ansökan

Personliga uppgifter *
Fyll i dina personliga uppgifter här.
Födelseår *
Adress, postnummer och ort *
Önskad ålder på hund?
Har du önskemål om specifik hundtyp? *
Önskad storlek på hunden?
Har du/ni tillgång till bil? *
Om hunden lämnas ensam, kommer den då att ha sällskap av andra djur? *
Om ja, vad för typ av djur?
Hur många timmar per dag kommer hunden lämnas ensam?
Vad har du för sysselsättning? (arbetar, studerar, arbetslös, pensionär) *
Var kommer hunden att vara på dagarna? Med er eller kommer ni att behöva använda er av hundpassning? Om hundpassning, vilken typ (hunddagis, hundvakt etc.)? *
Hur kommer du att lösa ensamtiden för din hund?
Hur löser du de första veckorna med nya hunden? Kan du vara hemma med hunden? *
Finns det andra hundar i hemmet? *
Om ja, vilken ras, ålder och kön? Är den andra hunden kastrerad?
Finns det andra djur i hushållet? *
Om ja, vad för djur?
Om hunden följer med till arbetet, finns det andra hundar där? *
Har ni haft hund tidigare? *
Om ja, vilken ras?
Har ni tidigare erfarenhet av omplaceringshundar? *
Hur många personer finns i hushållet och i vilka åldrar? *
Har det funnits pälsallergier i familjen? *
Kommer hunden att träffa barn? Kommer det ofta barn på besök? *
Är alla i familjen överens om beslutet om att skaffa hund? *
Bor du i: *
Miljö: *
Hur kommer hunden bo i ert hem? *
Vilka aktiviteter kan du tänka dig att göra med din hund? *
Hur tror du att du får en bra relation med din hund? *
Vad tror du att en hund behöver för att känna sig trygg? *
Om ja, förklara gärna varför.
Kommer du att ha din hund försäkrad? *
Vad gör du om din hund börjar skälla och/eller dra emot andra hundar på promenad? *
Om din hund morrar på dig, hur agerar du? Vad tror du hunden känner och vill? *
Har du råd med försäkring samt oanade utgifter kopplade till sjukdom och olyckor? *
Vad gör du om din hund visar resursförsvar? *
Hur mycket tid kan du tänka dig att lägga på pälsvård och omvårdnad? *
Lämna två referenser med namn och telefonnummer *
En referens är en person som känner dig som person men behöver inte nödvändigtvis ha sett dig med hund. Vi vill veta vem vi säljer hund till helt enkelt. Familj och nära vänner godkänns inte som referenser utan det är en arbetsgivare, granne eller bekant vi söker. Innan du fyller i namn och nummer på intresseanmälan så måste dessa personer ha gett sitt samtycke till att vi får kontakta dem.