Cover image

Omplacering av privatägd hund till Hundstallet

Information till Dig som behöver omplacera Din hund.


Hundstallet Svenska Hundskyddsföreningen främsta uppgift är att ta hand om hundar som omhändertas av polisen eller annan myndighet.


I mån av plats och kapacitet på Hundstallet har vi möjlighet att hjälpa till med privata omplaceringar, det vill säga med hundar som av olika anledningar inte kan bo kvar i sitt nuvarande hem. Vi har tyvärr inte möjlighet att hjälpa alla hundar som behöver omplaceras från privata hem.


OBS! 

I sommar kommer vi att ha begränsade möjligheter att ta emot privata omplaceringar från vecka 24-32. Dels på grund av semestrar men också på grund av att myndighetsärendena ökar under sommaren. Vi kommer dessutom att ha längre svarstid än vanligt, ibland upp till 4 veckor - men alla kommer att få svar. 


Tips på vad du kan göra själv: 

Kontakta uppfödaren i första hand, seriösa uppfödare hjälper nästan alltid "sina" hundar. 

Kontakta även andra organisationer som omplacerar hundar, kanske kan de hjälpa snabbare. 

Ta hjälp av familj och vänner, kanske kan någon hjälpa dig i det akuta skedet. 


Det viktigt att Du svarar så sanningsenligt och utförligt som möjligt på frågorna i det frågeformulär som bifogas. Allt för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa Dig och Din hund.

Innan beslut kan tas om intag så görs en besiktning hos veterinär i samråd med oss på Hundstallet som visar att hunden inte har några större problem med hälsan. Hunden ska även vaccineras om detta inte har gjorts. Om det därefter känns bra för båda parter så skriver vi en överlåtelsehandling. Denna innebär att Du överlåter äganderätten på hunden till Hundstallet.


Hundens bästa och individuella behov är det som driver Hundstallet i allt vi gör. Samtliga hundar som kommer till oss får professionell vård och tillsyn utifrån våra högt ställda krav. Hundarna bedöms individuellt med hänsyn till fysisk och psykisk status och kontrolleras vid behov av veterinär.

På Hundstallet råder tystnadsplikt. Det innebär att Dina och de nya ägarnas uppgifter inte lämnas ut såvida inte bägge parter godkänner detta. Om Du vill så finns det givetvis alltid möjlighet att få information om när Din hund fick sitt nya hem, ungefär vart den flyttade samt till vilken typ av hem. Hundstallet följer löpande upp hur hundarna har det i sina nya hem.


Vill du omplacera flera hundar ber vi Dig att göra en ansökan per hund.


Ansökan är inte bidande.


Vänligen

Hundstallet

Powered by
logo