Cover image
Unitalent

LEAD - Entrepreneurs in Residence 2022

Ta chansen och ansök till ett unikt trainee-program där du får möjlighet att arbeta i verkliga case med potential att bli framgångsrika bolag, coachas av erfarna affärscoacher och samlar verktyg för att bli en vass entreprenör.


Om Entrepreneurs in Residence

LEAD Entrepreneurs in Residence är ett unikt trainee-program med fokus på entreprenörskap och personlig utveckling. Programmet är utvecklat av företagsinkubatorn LEAD och erbjuder dig en möjlighet att utvecklas som person och entreprenör för vad som kan bli framtida bolag. 


När du är en Entrepreneur in Residence hos LEAD blir du en del av ett affärsutvecklingsteam med ett tydligt uppdrag – att omvandla nya idéer eller teknologier till startup-bolag med potential att lyckas på marknaden. Teamet kommer bestå av fyra till sex personer som eftersträvas ha olika kompetenser och erfarenheter. Under programmet kommer teamet att arbeta med att identifiera och utveckla en möjlig affärsmodell och genomföra de första stegen på en bolagsresa; det vill säga att utvärdera marknadens behov, förstå problem och kundens verkliga utmaningar. Case tillhandahålls av LEAD vid programstart och är av olika karaktär, men har alla koppling till teknik, nya innovationer och hållbarhet. Bakom varje case finns en idéeägare.  


Som en del av LEADs program blir du coachad och får stöd av erfarna affärscoacher från LEAD, vilket är en del av din entreprenörsutbildning. Målet med traineeprogrammet är att skapa förutsättningarna för teamets medlemmar att kickstarta sin utveckling till marknadens bästa entreprenörer och framtida nyckelpersoner i startup-bolag. Detta görs genom utbildning, träning och coachning inom affärsutveckling, projektledning och affärsmässighet i riktiga case.


Vad innebär det att vara en Entrepreneur in Residence hos LEAD? 

Att vara en del av Entrepreneur in Residence innebär att ingå i ett affärsutvecklingsteam under sex månader. Teamet har ett starkt samarbete, samtidigt som både individen och gruppen coachas i entreprenörskap och personlig utveckling. Under programperioden får du möjlighet att, på ett tryggt sätt, testa det utmanande men roliga arbetet som det innebär att göra verklighet av en idé.  


Arbetsuppgifter

Inledningsvis tilldelas teamet ett flertal case och teknologier sprungna ur forskning och/eller bolag i regionen. Din uppgift blir att tillsammans med teamet identifiera potentiella marknader, testa hypoteser, verifiera affärsidéer och utveckla möjliga affärsmodeller. Detta gör ni bland annat genom:

  • Marknadsundersökningar
  • Nätverkande
  • Samtal med intressenter
  • Utveckling av arbetsprocesser och mycket mer.  


Som deltagare i programmet får du:

  • Utveckla en bred kompetens med verktyg och metoder inom affärsutveckling.
  • Utvärdera affärspotentialen i casen och teknologier sprungna ur forskning och/eller bolag i regionen.
  • Individuell coachning.
  • Möjlighet att leda verkliga case med potential att bli framgångsrika bolag.
  • Arbeta i en miljö tillsammans med andra entreprenörer och vara en del av ett startup-community.
  • Möjlighet att positionera dig som en nyckelperson/medgrundare i ett startup-bolag.

Vilka är LEAD?

Programmet är utvecklat av LEAD – en av Sveriges ledande företagsinkubatorer som genom åren har arbetat med över 200 startups och utvärderat runt 1000 idéer. LEAD strävar efter att stötta hållbara innovationer och arbetar ständigt för att göra den globala hållbarheten till en drivkraft för innovation och tillväxt. LEAD som företagsinkubator har som syfte att främja och underlätta för personer som nyligen startat eller vill starta bolag. Detta görs, förutom med hjälp av coachning och väl utstuderade program och utbildningar, genom ett community där startup-bolag sitter i en gemensam miljö för att utbyta erfarenheter och kompetenser. Genom Entrepreneur in Residence kommer du få möjlighet att bli en del av just den här miljön.  


Vem söker vi?

Vi söker en grupp på fyra till sex individer som tillsammans kompletterar varandra och bildar ett starkt team. Vi tror därför att du som söker är en lyhörd och nyfiken lagspelare med hög social kompetens som drivs av att ta dig an utmaningar. Du har ett analytiskt tankesätt och är mån om att ditt arbete håller hög kvalitet. Under programmet får du möjlighet att sätta dig in i nya innovationer och tekniker vilket gör att vi värdesätter nyfikenhet och problemlösningsförmåga hos kandidaterna. 

 

För att passa i programmet tror vi att du har ett brinnande intresse för affärsutveckling eller motiveras av att skapa nytta och värde såväl för kunden som för samhället i stort. 

 

Krav: Engelska. Du kan uttrycka dig obehindrat på engelska i tal och skrift.

Meriterande: En tanke eller vilja att i framtiden driva eller bli en del av ett start-up bolag. 


Mycket av din tid på trainee-programmet genomförs i grupp, vilket gör att vi önskar sätta samman en grupp personer med olika styrkor och kunskaper. Därför kan du ansöka till programmet även om du inte identifierar dig med samtliga egenskaper. Därtill eftersträvas en grupp med jämn fördelning mellan kvinnor och män. 


______________________________________________

Om anställningen 

Start: September 2022

Omfattning: 100%

Varaktighet: 6 månader, september 2022 - februari 2023

Sista ansökan: 20 februari


Arbetsgivare: LEAD

Lön: Månadslön. Anpassad efter lönesituationen för en person som startar och driver ett start-up bolag. 

Adress: Teknikringen 7, Linköping samt Laxholmstorget 3, Norrköping. 

______________________________________________


Är du intresserad? 

Skicka in din ansökan redan idag!

Ansökningsperioden är mellan 14 december till 20 februari. Unitalent ansvarar för rekryteringsprocessen. Första steget i processen är en intervju, dessa kommer bjudas in till löpande vilket innebär även före sista ansökningsdag. 


Frågor?

Har du frågor kring trainee-programmet Entrepreneur in Residence, kontakta Åsa Glavich, LEAD: asa.glavich@lead.se 

Har du frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta Emilia Lord, Unitalent: emilia@unitalent.se 


Om LiU Holding

LiU Holdings verksamhet har nyttiggörandet av kompetens och forskning vid Linköpings universitet som fokus. Inom LiU Holding finns tre dotterbolag: Unitalent, LEAD och LiU Invest som alla på något sätt verkar för detta syfte. 


Om Unitalent

Unitalent är länken mellan studenter och forskare vid Linköpings universitet och näringslivet. Vi erbjuder studenter och forskare konsultuppdrag för att vid sidan av sin heltidssysselsättning skaffa sig erfarenheter och relevant kunskap för framtida arbetsliv alternativt sprida sin kompetens. 


LEAD

LEAD erbjuder entreprenörer som har innovativa och skalbara idéer med stor tillväxtpotential, en effektiv process för att snabbt och säkert utveckla idéerna till starka, expansiva företag. Arbetet inriktas på kompetensutveckling hos dig som entreprenör, att stötta i att komplettera ditt team och coachning från erfarna affärscoacher med mångårig erfarenhet av utveckling inom företag och organisationer.


LiU Invest

LiU Invest investerar i bolag som bygger på projekt och idéer från Linköpings universitet. Vi har fokus på investeringar i tidiga faser och kan både gå in som ensam investerare eller saminvestera med andra.

Powered bylogo