AGERA HR - Intresseanmälan

Skapa din ansökan

Är du intresserad av att bli samarbetskonsult eller intern konsult hos oss på AGERA ADVISER HR och få möjlighet att bli matchad mot kommande uppdrag? Fyll i nedan intresseanmälan så återkommer vi till dig!

Personliga uppgifter *
Fyll i dina personliga uppgifter här.
Hur kom du i kontakt med AGERA? *
Här kan du berätta om du själv hittat oss tex via hemsidan eller sociala medier, om det var vi som kontaktade dig eller om du hittat till oss via rekommendation (ange isåfall gärna namn på den som tipsat om oss)!
Vilket geografiskt område kan du jobba inom? *
Här anger du inom vilket upptagningsområde du önskar arbeta (tex Stockholm, Mellansverige, södra Sverige, hela landet osv).
Ditt CV *
Här laddar du upp ditt CV. Formaten som stöds är bland andra pdf, docx, rtf, odt, html, txt, jpeg.
Dra ditt CV hit eller klicka i rutan för att ladda upp
CV i wordformat
Om du valt att bifoga ditt CV i pdf-format så önskar vi här även få det i wordformat (vi behöver det när vi skapar en konsultprofil för kundpresentation).
Ladda upp fil här
Personligt brev
Ladda gärna upp ditt personliga brev här!
Ladda upp fil här
Vilken eller vilka av följande uppdragsformer är du intresserad av? *
Ange högskoleutbildning eller motsvarande *
Den mest relevanta huvudsakliga utbildningen för din konsultprofil. Fristående kurser kan du ange i nästa fråga.
Vilka certifikat, licenser och/eller enstaka kurser har du inom HR och organisation?
Här kan du även ange relevanta fristående kurser som du vill lyfta fram.
Kompetensnivå *
Hur lång erfarenhet har du av att vara egen konsult? *
Ge exempel på några tidigare konsultuppdrag du har haft. *
Ange din projekterfarenhet *
Från när är du tillgänglig för nytt uppdrag? *
Ange status per idag.
Önskad omfattning *
Kryssa i det eller de alternativ som du föredrar.
Arvode och/eller lönenivå *
Ange förväntat/aktuellt spann.
Vilka sektorer har du erfarenhet av? *
Privat/statlig/kommuner & regioner
Vilka branscher har du erfarenhet av? *
Har du haft HR-roller med personalansvar?
Om ja, beskriv kort din eventuella chefserfarenhet.
Beskriv kortfattat din HR-profil *
HR-pitch, beskriv din profil med 1-3 meningar.
Vad inom HR jobbar du allra helst med? *
Berätta kort vad du brinner extra för inom HR.
Vilka HR-områden trivs du mindre bra att arbeta med? *
Ange vilket eller vilka områden det är.
Kompetens inom HR och organisation *
Gradera dina kunskaper inom följande HR-områden på en skala 1-5 (1 motsvarar mycket begränsade kunskaper, 2 begränsade kunskaper, 3 medelgoda kunskaper, 4 goda kunskaper, 5 mycket goda kunskaper)
Arbetsrätt
Arbetsrättsutredningar
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöutredningar
Rehabilitering
Befattningsvärdering
Lönekartläggning
Lönerevision
Löneadministration/löneoutsourcing
Förmåner och ersättningar
Genomlysning lön och pension
Implementering av HR- och/eller lönesystem
Genomlysning av HR-processer
HR Compliance/HR revision
HR Transformation
HR IT/digitalisering
Employer branding
Rekrytering
Onboarding
Kompetenskartläggning
Kompetensstrategi
Företagsförvärv (M&A)
Tillväxt/organisationsutveckling
Organisationsförändringar
Kultur och värderingar
Förändrade arbetssätt
Avveckling
Krisledning och krisanalys
Sorgbearbetning
Coaching (för VD, chefer och HR)
Ledningsgruppsutvecklingsprogram
Ledarprogram
HR Managementprogram
Utbildare/föreläsare
Saknas något av dina specialistområden i listan ovan?
Ange det/dem här, eller om det är något du önskar förtydliga.
Relevanta HR- och lönesystem *
Ange vilka system du har kompetens inom.
Språkkunskaper *
Gradera dina kunskaper i svenska och engelska.
Svenska, muntligen
Svenska, skriftligen
Engelska, muntligen
Engelska, skriftligen
Ytterligare arbetsspråk
Ange här om du har ytterligare arbetsspråk förutom svenska och engelska.